Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


Postępowanie reklamacyjne

PAFANA - ŹRÓDŁEM TWOJEGO SUKCESU


1. PFN PAFANA S.A. udziela gwarancji  nabywcom  swoich towarów, że każdy produkt wykonany i dostarczony przez Spółkę winien być wolny od wad produkcyjnych i materiałowych.

2. W przypadku nie spełnienia warunków gwarancji przedstawionej w pkt 1, PFN PAFANA S.A zobowiązuje się do naprawy bądź bezpłatnej wymiany lub zastosowania dodatkowego opustu cenowego lub  do sporządzenia faktury korekty na reklamowany towar.

3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje PFN PAFANA S.A.

4. Reklamacja z tytułu widocznych wad jakościowych oraz z tytułu wad ilościowych musi być złożona w terminie 14 dni od daty zakupienia towaru. Reklamacja złożona po tym terminie zostanie odrzucona.

5. Reklamacja z tytułu ukrytych wad jakościowych nie może być złożona po upływie 12 miesięcy od daty zakupu towaru w PFN PAFANA S.A.

6. Reklamowany towar użytkownik powinien dostarczyć na swój koszt do miejsca, w którym dokonał zakupu, tj. punktu handlowego obsługiwanego przez autoryzowanego przedstawiciela handlowego ( w przypadku zakupu bezpośrednio od przedstawiciela) lub do siedziby PFN PAFANA S.A. ( w przypadku zakupu bezpośrednio w siedzibie Spółki) – wraz z pisemną informacją o:

  • zastosowanych parametrach obróbki (prędkość skrawania, posuw),
  • obrabiarce (konwencjonalna czy CNC),
  • rodzaju obrabianego materiału,
  • rodzaju stosowanej obróbki,


7. PFN PAFANA S.A. dokona oceny   reklamowanego towaru zgodnie z wewnętrzna procedurą PJŚ 8.3/02 wg ISO
9001:2000 i na tej podstawie ustali czy reklamacja jest zasadna czy nie. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14
dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby PFN PAFANA S.A. reklamowanego towaru wraz z informacją o
której mowa w  pkt. 6 oraz kserokopią faktury zakupu towaru.

Pabianice dn. 01.10.2005 r.

Dyrektor Handlowy
mgr Bartosz SzaradowskiKontakt: Agnieszka Maczugowska - tel: 42 212 83 09, tel: 695 735 118, e-mail:handlowy@pafana.pl

UWAGA!  Do pobrania :

Arkusz - "Zgłoszenie reklamacyjne" - pdf

Design by Venti