POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


Projekty Inwestycyjne

14.12.2019.

Inwestycje w Pafana S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

1.     Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków o nr ewid. 00-34 i 00-120.

2.     Wartość ogólna zadania: 379 227,88 zł

3.     Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 367 106,00 zł w formie pożyczki.

4.     Zakres projektu:

a.      Wymiana stolarki okiennej.

b.      Ocieplenie dachu 15 cm warstwą styropianu.

c.       Ocieplenie ścian 20cm warstwą styropianu.

d.     Likwidacja przez ocieplenie świetlika.

 

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2019.

Inwestycje w Pafana S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

1.     Nazwa zadania: Termomodernizacja instalacji c.o. w budynkach o nr ewid. 00-21, 00-26,

                                         00-27, 00-33, 00-108 i 00-123.

2.     Wartość ogólna zadania: 356 991,92 zł

3.     Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 352 122,00 zł w formie pożyczki.

4.     Zakres projektu:

4.1. Wymiana sieci ciepłowniczej zewnętrznej.

4.2. Modernizacja węzłów ciepłowniczych.

4.3. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

4.4. Wymiana stolarki okiennej.  

 

 

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2017

Inwestycje w Pafana S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Docieplenie dachów, szczytów i wymiana okien w budynku o nr ewid. 00-32”.

Opis zakresu projektu:

- docieplenie powierzchni dachowej 1653,26 m2 styropianem o gr 15 cm

- wymiana 20 szt. okien o powierzchni 277,34 m2

- docieplenie szczytów ścian i podmurówek o łącznej  powierzchni 460,96 m2

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2017

Inwestycje w Pafana S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Zamkniecie obiegu wody chłodzącej urządzenia grzewcze należące do PFN „PAFANA: S.A.”

Opis zakresu projektu:

- remont nawierzchni basenu, wykonanie izolacji z folii basenowej,

- zakup i wymiana pomp wysokosprawnych z falownikami oraz wykonanie instalacji zasilającej w wodę chłodzącą urządzenia grzewcze.

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.05.2016.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Przebudowa instalacji c.o. w budynku

                             o nr ewidencyjnym 00-20”.

Opis zakresu projektu:

-  Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.03.2016.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Termomodernizacja budynków o NR INW. 00-32, 00-32a, 00-107”

 

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.03.2016.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Termomodernizacja strony południowej budynków o NR INW. 00-20a i NR INW. 00-66”

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2015.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Modernizacja instalacji c.o. w budynku Nr INW. 00-85”

 

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA
I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2015.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2014.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Inwestycję pn.: “Termomodernizacja budynków magazynowo-usługowych  NR INW. 00-1i NR INW. 00-1a” zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.03.2014.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Inwestycję pn.: “Remont oświetlenia budynku magazynowo - usługowego nr inw. 00-1” zrealizowano z udziałem środków: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

Design by Venti