Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


Projekty Inwestycyjne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2017

Inwestycje w Pafana S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Docieplenie dachów, szczytów i wymiana okien w budynku o nr ewid. 00-32”.

Opis zakresu projektu:

- docieplenie powierzchni dachowej 1653,26 m2 styropianem o gr 15 cm

- wymiana 20 szt. okien o powierzchni 277,34 m2

- docieplenie szczytów ścian i podmurówek o łącznej  powierzchni 460,96 m2

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2017

Inwestycje w Pafana S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Zamkniecie obiegu wody chłodzącej urządzenia grzewcze należące do PFN „PAFANA: S.A.”

Opis zakresu projektu:

- remont nawierzchni basenu, wykonanie izolacji z folii basenowej,

- zakup i wymiana pomp wysokosprawnych z falownikami oraz wykonanie instalacji zasilającej w wodę chłodzącą urządzenia grzewcze.

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.05.2016.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Przebudowa instalacji c.o. w budynku

                             o nr ewidencyjnym 00-20”.

Opis zakresu projektu:

-  Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.03.2016.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Termomodernizacja budynków o NR INW. 00-32, 00-32a, 00-107”

 

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.03.2016.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Termomodernizacja strony południowej budynków o NR INW. 00-20a i NR INW. 00-66”

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2015.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Modernizacja instalacji c.o. w budynku Nr INW. 00-85”

 

zrealizowano z udziałem środków:

WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA
I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2015.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.08.2014.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Inwestycję pn.: “Termomodernizacja budynków magazynowo-usługowych  NR INW. 00-1i NR INW. 00-1a” zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.03.2014.

Inwestycje w Pafana SA zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Inwestycję pn.: “Remont oświetlenia budynku magazynowo - usługowego nr inw. 00-1” zrealizowano z udziałem środków: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

Design by Venti