Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


Projekty Rozwojowe

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie „IMPLANT”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt IMPLANT: „Opracowanie hybrydowej technologii wytwarzania indywidualnych implantów medycznych” współfinansowany przez NCBR.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie INNOLOT.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Dotacje na innowacje”
Projekt Innolot:
„Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej” współfinansowany przez NCBR.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PAFANA S.A. bierze udział w projekcie INNOTECH.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Projekt nr INNOTECH-K3/IN3/22/227337/NCBR/14 pn. "Opracowanie narzędzi i technologii do samoczynnego wykonywania sfazowań krawędzi", współfinansowany przez NCBR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PFN „PAFANA” S.A. realizowała projekt pt.: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Design by Venti