POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wersja mobilna

 

Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.


RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca posiadanych danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 

1.      Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie PFN  Pafana S.A..

2.      Administratorem Pani/Pana danych jest firma PFN Pafana S.A.. z siedzibą przy ul.Warszawskiej 75 w Pabianicach (95-200) tel. 42 215 58 23, pfn@pafana.pl

3.      Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych i marketingowych z kontrahentami.

4.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Odbiorcą danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

6.      Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.      Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

10.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11.    W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Pafana S.A. prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: odo@pafana.pl

 

 

 

Design by Venti